Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2016 13:30 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kromka chleba + nadzieja /2016/”.
05.12.2016 15:38 3/ZOP/16 Oferta realizacji zadania publicznego pn."Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu miasta Ruda
30.11.2016 09:55 EK.524.2.85.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział SRS Gwiazda Ruda Śląska w finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu”.
30.11.2016 09:48 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Ruda Śląska (...)".
24.11.2016 13:24 ZOP.0901.272.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta (...)".
02.11.2016 14:08 EZ.1431.35.2016 Oferta realizacji zadania publicznego: „Cicha noc, święta noc …"
27.10.2016 13:19 EZ.1431.33.2016 Oferta realizacji zadania publicznego: „DZWONIĘ I JADĘ – edycja II”.
17.10.2016 15:20 EK.524.1.8.2016 Oferta realizacji zadania publicznego: "Rudzkie Warsztaty GOSPEL”
02.09.2016 10:15 EK.524.1.7.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Pielgrzymka Chóru Parafialnego św. Cecylii do sanktuariów kieleckich wraz z cyklem koncertów"
31.08.2016 15:42 EZ.1431.26.2016 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"
31.08.2016 15:34 EK.524.2.78.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wyjazdu do Eindhoven w Holandii na Mistrzostwa Świata w ratownictwie wodnym Rescue 2016".
31.08.2016 11:33 EK.524.1.6.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „XXIV Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej CMOK SONG”
11.08.2016 13:40 EK.524.3.2.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zlot z okazji 50 lat ośrodka ZHP w Kuźnicy”.
13.07.2016 15:43 EK.524.1.5.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Nudelkule i insze rogolki”
23.06.2016 15:32 Wynik konkursu: „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla dziewcząt całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”.
08.06.2016 11:27 EZ.1431.19.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Ku Wolności”.
01.06.2016 14:50 EZ.1431.16.2016 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych".
31.05.2016 13:22 EZ.1431.15.2016 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych".
25.05.2016 15:01 ZOP.0901.136.2016.IS Ogłoszenie konkursu w spr.: „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla dziewcząt całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”.
20.05.2016 14:40 EK.524.2.74.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie dodatkowych przestrzeni socjalnych w obiekcie przy ul. Sportowców 22 dla uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Jasnej”.
04.05.2016 13:07 EZ.1431.13.2016 Wynik konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży”
04.05.2016 13:05 EZ.1431.13.2016 Wynik konkursu: „Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”
04.05.2016 12:57 EZ.1431.13.2016 Wynik konkursu: „Dni Profilaktyki”.
27.04.2016 11:59 ZOP.0901.125.2016.BM Wynik konkursu: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Godula”.
12.04.2016 16:01 EK.524.1.4.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „IN MEMORIAM CASTRI – KU PAMIĘCI GRODU".
07.04.2016 13:09 EK.524.2.70.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Remont szatni sportowej na obiekcie TP Jastrząb Bielszowice”.
01.04.2016 10:03 EK.524.3.1.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez turystyczno krajoznawczych”.
01.04.2016 09:56 EZ.1431.12.2016 Wynik konkursu: „Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii”.
01.04.2016 09:45 EZ.1431.12.2016 Wynik konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka”.
01.04.2016 09:40 EZ.1431.12.2016 Wynik konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
30.03.2016 14:05 ZOP.0901.89.2016.IS Ogłoszenie konkursu: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Godula”.
29.03.2016 13:53 EZ.8141.2.5.2016 Ogłoszenie konkursu: Profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów
29.03.2016 13:49 EZ.8141.2.4.2016 Ogłoszenie konkursu: Dni Profilaktyki
29.03.2016 13:43 EZ.8141.2.3.2016 Ogłoszenie konkursu: Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży.
23.03.2016 12:58 EK.524.1.3.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie kółek artystycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku do występu podczas przeglądów regionalnych".
07.03.2016 08:26 EZ.1431.10.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane".
04.03.2016 13:39 EZ.1431.9.2016 Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie działalności na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Prowadzenie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów."
02.03.2016 11:53 EZ.1431.8.2016 Wynik konkursu: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych"
01.03.2016 09:48 EZ.8141.2.1.2016 Ogłoszenie konkursu: "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka".
01.03.2016 09:42 EZ.8141.2.2.2016 Ogłoszenie konkursu: "Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii".
24.02.2016 10:41 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
24.02.2016 10:38 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Integrowanie mniejszości narodowych szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”
24.02.2016 10:37 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Aktywizacja osób starszych”
24.02.2016 10:34 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich "
24.02.2016 10:28 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"
24.02.2016 10:26 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
24.02.2016 10:24 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych”
24.02.2016 10:22 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
24.02.2016 10:16 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: "Diabetycy"
24.02.2016 10:03 EZ.1431.6.2016 Wynik konkursu: „Godne życie i umieranie”

1 2 następna