Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2016 10:23 AP.271.106.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.01.2016 08:33 AP.271.106.2015 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
08.01.2016 12:44 AP.271.106.2015 Informacja z otwarcia ofert
31.12.2015 13:35 AP.271.106.2015 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
28.12.2015 15:27 AP.271.106.2015 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
21.12.2015 12:34 AP.271.106.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21.12.2015 12:29 AP.271.106.2015 Ogłoszenie o zamówieniu