Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2016 15:12 AP.271.1.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.02.2016 10:35 AP.271.1.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.02.2016 13:49 AP.271.1.2016 Korekta informacji z otwarcia ofert
02.02.2016 14:55 AP.271.1.2016 Informacja z otwarcia ofert
28.01.2016 14:45 AP.271.1.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 4 oraz odpowiedź
26.01.2016 11:11 AP.271.1.2016 Zapytanie do SIWZ nr 1, 2, 3 + odpowiedzi
15.01.2016 10:28 AP.271.1.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
15.01.2016 10:24 AP.271.1.2016 Ogłoszenie o zamówieniu