Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2016 15:02 AU.6733.2.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (...)
21.12.2016 10:07 KO.6341.49.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-Maja w Rudzie Śląskiej".
14.12.2016 10:31 AU.6740.621.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ul. Zjednoczenia wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3462, 878/124, 1692/124, 1693/124, 696/124, 1892/135, 2235/149, 2065/152, 2066/152, 2067/152, 1620/152, 877/124, 1873/136, 1880/151, 1910/135, 1881/151, 698/152, 2068/152, 1931/149”.
07.12.2016 12:45 EK.423 Lista nagrodzonych i wyróżnionych zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016 r.
29.11.2016 14:40 AU.6740.661.2016 Wszczęcie postępowania w spr. „Rozbudowa ul. Piernikarczyka wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 3090/359, 3088/335, 3744/338, 3745/338, 2992/341, 2507/342, 1336/335, 1740/337, 3993/324, 3496/323, 1744/323, 2020/323 (numery działek przed podziałem)”.
17.11.2016 09:15 AU.6740.579.2016 Decyzja do wglądu w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej Kochłowicach polegająca na rozbudowie istniejącej drogi gminnej nr 1750615 klasy D – ulicy Porannej km 0+000,00 ÷ km 0+233,30 oraz rozbudowie istniejącej drogi na cel drogi gminnej publicznej klasy D km 0+000,00 ÷ km 0+595,90 w Rudzie Śląskiej Kochłowicach (...)".
09.11.2016 14:05 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ul. Kokota w Bielszowicach do rozgałęzienia z autostradą A-4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
24.10.2016 10:40 AM.6641.139.2016 Informacja w spr. zawiadomienia o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w związku z inwestycją „Budowa odcinka trasy N-S (od ulicy Kokota bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”.
19.10.2016 15:50 Informacja w spr. „Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu parkingu przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
13.10.2016 09:37 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice””.
28.09.2016 15:55 AU.6740.482.2016 Informacja w spr. „Przebudowa ul. Mikołaja Reja w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 1047/59, 1453/24, 1454/24, 1762/61, 1909/24, 2006/46, 2012/46, 2013/46, 2106/64, 2217/61, 2808/70, 2936/64, 3316/60, 3731/46, 3733/44, 3835/44, 3837/62, 3839/62, 3841/61, 3843/61, 3878/70, 4086/46 (w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przed podziałem nieruchomości), 855/24, 857/24, 2596/63, 3652/78, 772/24, 852/24 i 854/24 (podlegające ograniczeniu w korzystaniu)”.
26.09.2016 14:34 KD.7013.8.2015.SD Informacja w spr. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy numerze 97 do ulicy Porannej i ulicę Poranną w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach”
15.09.2016 15:02 KKS.6220.1.9.2015 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej”
08.09.2016 08:54 KO.6341.15.2016 Informacja w spr. „Szczególne korzystanie z wód: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej – wylotem W1 do ziemi (rowu) w rejonie ul. Piernikarczyka w Rudzie Śląskiej".
08.09.2016 08:49 KO.6341.15.2016 Informacja w spr. „Wykonanie urządzeń wodnych, tj: wylotu kanalizacji deszczowej – wylotu W1, zbiornika retencyjnego, w rejonie ul. Piernikarczyka w Rudzie Śląskiej".
31.08.2016 16:01 AU.6740.354.2016 Informacja w spr. „Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 408/219, 482/50, 1659/46, 486/50, 669/49, 478/50, 672/47, 485/50, 558/50, 668/49, 477/50, 480/50, 804/50, 802/50”
31.08.2016 15:57 KO.6220.1.50.2016 Informacja w spr. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
16.08.2016 14:13 AU.6740.482.2016 Informacja w spr. „Przebudowa ul. Mikołaja Reja w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: ...".
16.08.2016 14:03 AU.ZD-05889/16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2015 r., znak: IFXIII.7821.3.2015
02.08.2016 08:50 KO.6220.1.35.2015 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 lipca 2016 r. znak WOOŚ.442.2.2014.EJ.4
02.08.2016 08:40 KO.6220.1.22.2014 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.07.2016 r. znak DOOŚ-OAI.4235.5.2016.AŁ.2
20.07.2016 11:45 KO.6341.16.2016 Informacja w spr. „Odprowadzanie wód z drogi z ul. Mazurskiej w Rudzie Śląskiej do odbiorników”.
11.07.2016 15:36 KO.6220.1.9.2015 Informacja w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej".
06.07.2016 16:05 AU.6740.354.2016 Informacja w spr. „Rozbudowa ul. Władysława Żeleńskiego wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym: 408/219, 482/50, 1659/46, 486/50, 565/218, 669/49, 478/50, 672/47, 485/50, 558/50, 668/49, 477/50, 480/50, 804/50, 802/50, 557/50”.
23.05.2016 14:49 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice””.
20.04.2016 13:28 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice”
06.04.2016 13:21 IFXIII.7821.26.2013 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w spr. "Przebudowa ul. Średniej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach".
05.04.2016 15:58 AU.6733.1.2016 Informacja w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na nieruchomości o ozn. geod. 614/31, położonej w rejonie ul. Wireckiej, w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wireckiej, Poziomkowej, Malinowej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
01.04.2016 09:59 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice”.
14.03.2016 14:41 KO.6223.2.2015 Informacja w spr. "Zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 79".
03.03.2016 10:42 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice”
24.02.2016 09:19 AU.6740.768.2015 Informacja w spr. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Cichej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach"
17.02.2016 15:36 AU.6740.773.2015 Informacja w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ulic Górnośląskiej, Katowickiej, Szyb Andrzeja i Obrońców Westerplatte wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Gołębi do ulicy Kupieckiej i przebudową kolidującej infrastruktury w Rudzie Śląskiej".
04.02.2016 15:31 KO.6220.1.43.2015 Informacja w spr. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru do granicy z miastem Ruda Śląska".
04.02.2016 15:22 KO.6220.1.69.2012 Informacja w spr. „Adaptacja budynku na cele zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy niskotemperaturowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 18a, na nieruchomości o nr 2643/61”
01.02.2016 09:04 KKS.6220.1.7.2016 Informacja w spr. „Instalacja węzła wytwarzania produktu pn.: ”BioCarbohumus” o wydajności do 200 tys. Mg/rok na terenie Zakładu Przeróbczego Z-12 „Haldex - Panewniki”.
28.01.2016 17:41 KO.6220.1.22.2014 Informacja w spr. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu z węgla ze złoża „Śmiłowice”.
28.01.2016 14:24 KERG:2472-960/2012 Zawiadomienie Pani Wiktorii Aleksa o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przy ul. Średniej.