Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2016 14:13 AP.271.2.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.02.2016 10:16 AP.271.2016 Zawiadomienie o wyniku
24.02.2016 15:31 AP.271.2.2016 Informacja z otwarcia ofert
19.02.2016 10:19 AP.271.2.2016 Zapytanie nr 3 do SIWZ i odpowiedź
18.02.2016 15:33 AP.271.2.2016 Zmiana terminu składania ofert (3)
18.02.2016 15:31 AP.271.2.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
17.02.2016 11:00 AP.271.2.121 Zapytanie nr 2 do SIWZ i odpowiedzi
16.02.2016 11:33 AP.271.2.2016 Zmiana terminu składania ofert
16.02.2016 11:32 AP.271.2.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
11.02.2016 11:31 AP.271.2.2016 Zapytanie do SIWZ i odpowiedź
11.02.2016 11:30 AP.271.2.2016 Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia
04.02.2016 15:23 AP.271.2.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
04.02.2016 15:22 AP.271.2.2016 Ogłoszenie o zamówieniu