Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.03.2016 08:43 AP.271.14.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
26.02.2016 11:27 AP.271.14.2015 Zapytanie do treści SIWZ nr 7 oraz odpowiedź
24.02.2016 12:35 AP.271.14.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 6 oraz odpowiedź
19.02.2016 10:30 AP.271.14.2016 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
19.02.2016 10:29 AP.271.14.2016 Ogłoszenie o zamienie ogłoszenia
17.02.2016 10:08 AP.271.142016 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
12.02.2016 09:27 AP.271.14.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.02.2016 09:22 AP.271.14.2016 Ogłoszenie o zamówieniu