Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2016 13:27 AP.271.25.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.04.2016 09:29 AP.271.25.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
31.03.2016 11:58 AP.271.25.2016 Informacja z otwarcia ofert
22.03.2016 11:38 AP.271.25.2016 Odpowiedź na zapytanie nr 1
22.03.2016 11:36 AP.271.25.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.03.2016 14:18 AP.271.25.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
08.03.2016 14:16 AP.271.25.2016 Ogłoszenie o zamówieniu