Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.04.2016 10:12 AP.271.22.2016 Informacja o unieważnieniu postępowania
29.03.2016 08:53 AP.271.22.2016 Zapytanie do SIWZ nr 3 + odpowiedź
24.03.2016 15:39 AP.271.22.2016 Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedź
24.03.2016 13:03 AP.271.22.2016 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedź
18.03.2016 09:40 AP.271.22.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
18.03.2016 09:37 AP.271.22.2016 Ogłoszenie o zamówieniu