Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2016 09:23 AP.271.39.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.07.2016 12:28 AP.271.39.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.06.2016 14:23 AP.271.39.2016 Informacje z otwarcia ofert
04.05.2016 08:18 AP.271.39.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
29.04.2016 14:06 AP.271.39.2016 Modyfikacja treści SIWZ
29.04.2016 14:04 AP.271.39.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
25.04.2016 09:28 AP.271.39.2016 Informacja o wniesieniu odwołania
13.04.2016 09:13 AP.271.39.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
13.04.2016 09:11 AP.271.39.2016 Ogłoszenie o zamówieniu