Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2016 09:33 AP.271.37.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.06.2016 13:29 AP.271.37.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
31.05.2016 14:40 AP.271.37.2016 Informacje z otwarcia ofert
22.04.2016 10:50 AP.271.37.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
20.04.2016 10:41 AP.271.37.2016 Modyfikacja treści SIWZ
20.04.2016 10:40 AP.271.37.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane)
13.04.2016 09:23 AP.271.37.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
13.04.2016 09:22 AP.271.37.2016 Ogłoszenie o zamówieniu