Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2016 09:59 AP.271.38.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.05.2016 13:05 AP.271.38.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.05.2016 13:33 AP.271.38.2016 Informacja z otwarcia ofert
28.04.2016 16:13 AP.271.38.2016 Zapytanie nr 4 do treści SIWZ oraz odpowiedź
26.04.2016 10:53 AP.271.38.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.04.2016 10:50 AP.271.38.2016 Zapytania do terści SIWZ nr 1, 2 i 3 oraz odpowiedzi
20.04.2016 11:33 AP.271.38.2016 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
20.04.2016 11:31 AP.271.38.2016 Ogłoszenie o zamówieniu