Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2016 14:00 AP.271.52.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.06.2016 14:54 AP.271.52.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
10.05.2016 13:50 AP.271.52.2016 Informacja z otwarcia ofert
02.05.2016 10:16 AP.271.52.2016 Zapytanie i odpowiedź nr 3
28.04.2016 16:43 AP.271.52.2016 Zapytania i odpowiedzi nr 1 i 2
22.04.2016 11:35 AP.271.52.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
22.04.2016 11:33 AP.271.52.2016 Ogłoszenie o zamówieniu