Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2016 17:36 AP.271.65.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.07.2016 16:23 AP.271.65.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.06.2016 14:22 AP.271.65.2016 Informacja z otwarcia ofert
16.06.2016 14:05 AP.271.65.2016 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
13.06.2016 14:05 AP.271.65.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.06.2016 13:59 AP.271.65.2016 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
08.06.2016 14:25 AP.271.65.2016 Zapytanie Nr 1 - 2 + odpowiedzi
30.05.2016 15:08 AP.271.65.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.05.2016 15:06 AP.271.65.2016 Ogłoszenie o zamówieniu