Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2016 14:41 AP.271.68.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.07.2016 16:11 AP.271.68.2016 Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania
13.07.2016 15:30 AP.271.68.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.06.2016 14:14 AP.271.68.2016 Informacja z otwarcia ofert
14.06.2016 14:58 AP.271.68.2016 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
08.06.2016 10:29 AP.271.68.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
07.06.2016 09:20 AP.271.68.2016 Zmiana treści SIWZ - wzoru umowy
03.06.2016 12:57 AP.271.68.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
03.06.2016 12:54 AP.271.68.2016 Ogłoszenie o zamówieniu