Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2016 15:09 AP.271.78.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
19.07.2016 10:38 AP.271.78.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty
14.07.2016 17:15 AP.271. 78.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania 2
06.07.2016 13:56 AP.271.78.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
27.06.2016 12:22 AP.271.78.2016 Informacja z otwarcia ofert
09.06.2016 16:47 AP.271.78.2016 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
09.06.2016 16:44 AP.271.78.2016 Ogłoszenie o zamówieniu