Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2016 09:25 AP.271.85.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.07.2016 15:22 AP.271.85.2016 Informacja o wyborze oferty
06.07.2016 14:06 AP.271.85.2016 Informacja z otwarcia ofert
05.07.2016 11:58 AP.271.85.2016 Zapytanie i odpowiedź nr 7
30.06.2016 15:39 AP.271.85.2016 Zapytania i odpowiedzi nr 5 i 6
28.06.2016 15:37 AP.271.85.2016 Informacja o zmianie terminów
28.06.2016 15:33 AP.271.85.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
24.06.2016 14:04 AP.271.85.2016 Informacja o zamiarze zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
23.06.2016 16:21 AP.271.85.2016 Zapytanie Nr 4 + odpowiedź
23.06.2016 09:28 AP.271.85.2016 Zapytanie Nr 1 i 3 + odpowiedzi
20.06.2016 14:11 AP.271.85.2016 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
10.06.2016 10:48 AP.271.85.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
10.06.2016 10:45 AP.271.85.2016 Ogłoszenie o zamówieniu