Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2016 15:06 AP.271.97.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
08.08.2016 08:41 AP.271.97.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.07.2016 14:00 AP.271.97.2016 Informacja z otwarcia ofert
11.07.2016 13:42 AP.271.97.2016 Zapytanie Nr 8 + odpowiedź
08.07.2016 12:54 AP.271.97.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
08.07.2016 12:46 AP.271.97.2016 Zapytanie Nr 7 + odpowiedź + informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
07.07.2016 17:30 AP.271.97.2016 Zapytanie Nr 3 - 6 + odpowiedzi
06.07.2016 10:51 AP.271.97.2016 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
04.07.2016 10:39 AP.271.97.2016 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
29.06.2016 10:03 AP.271.97.2016 Zmiana treśći SIWZ
24.06.2016 12:58 AP.271.97.2016 Specyfikacja Istotnch Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.06.2016 12:51 AP.271.97.2016 Ogłoszenie o zamówieniu