Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2016 15:23 AP.271.104.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.07.2016 14:39 AP.271.104.2016 Informacja o wyborze oferty
21.07.2016 11:59 AP.271.104.2016 Informacja z otwarcia ofert
08.07.2016 08:54 AP.271.104.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
08.07.2016 08:52 AP.271.104.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia