Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2016 11:20 AP.271.127.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
24.08.2016 14:03 AP.271.127.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
12.08.2016 12:27 AP.271.127.2016 Informacja z otwarcia ofert
05.08.2016 09:56 AP.271.127.2016 Zapytanie i odpowiedź nr 1
27.07.2016 12:55 AP.271.127.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.07.2016 12:53 AP.271.127.2016 Ogłoszenie o zamówieniu