Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2016 15:13 AP.271.124.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 3
29.09.2016 16:30 AP.271.124.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
14.09.2016 10:55 AP.271.124.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.08.2016 15:28 AP.271.124.2016 Informacja z otwarcia ofert
16.08.2016 15:16 AP.271.124.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 9 i 10 oraz odpowiedzi
16.08.2016 15:11 AP.271.124.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.08.2016 14:15 AP.271.124.2016 Zapytania do treści SIWZ nr 5 do 8 oraz odpowiedzi
08.08.2016 14:34 AP.271.124.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 4
05.08.2016 12:01 AP.271.124.2016 Zapytanie nr 1, 2 i 3 do treści SIWZ oraz odpowiedzi
27.07.2016 13:10 AP.271.124.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
27.07.2016 13:09 AP.271.124.2016 Ogłoszenie o zamówieniu