Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2016 14:55 AP.271.133.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
09.09.2016 13:22 AP.271.133.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania - zad. 2
01.09.2016 13:24 AP.271.133.2016 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 1 i 3
26.08.2016 12:56 AP.271.133.2016 Informacja z otwarcia ofert
19.08.2016 14:11 AP.271.133.2016 Modyfikacja treści SIWZ nr 2
19.08.2016 14:06 AP.271.133.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
16.08.2016 14:33 AP.271.133.2016 Modyfikacja treści SIWZ
16.08.2016 14:30 AP.271.133.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.08.2016 13:48 AP.271.133.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
12.08.2016 13:45 AP.271.133.2016 Ogłoszenie o zamówieniu