Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2016 12:36 AP.271.136.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.10.2016 15:20 AP.271.136.2016 Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania
04.10.2016 14:33 AP.271.136.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.09.2016 12:23 AP.271.136.2016 Informacja z otwarcia ofert
08.09.2016 17:19 AP.271.136.2016 Zapytanie i odpowiedż nr 1
07.09.2016 14:41 AP.271.136.2016 Modyfikacja zapisu SIWZ II
06.09.2016 14:51 AP.271.136.2016 Modyfikacja zapisów SIWZ
01.09.2016 15:24 AP.271.136.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
01.09.2016 15:21 AP.271.136.2016 Ogłoszenie o zamówieniu