Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2016 15:04 AP.271.134.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.09.2016 13:42 AP.271.134.2016 Sprostowanie informacji o wyborze oferty
28.09.2016 11:41 AP.271.134.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
14.09.2016 12:12 AP.271.134.2016 Informacja z otwarcia ofert
06.09.2016 09:52 AP.271.134.2016 Modyfikacja SIWZ
02.09.2016 08:27 AP.271.134.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
01.09.2016 16:52 AP.271.134.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
01.09.2016 16:50 AP.271.134.2016 Ogłoszenie o zamówieniu