Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2016 12:59 AP.132.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.09.2016 13:50 AP.271.132.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.09.2016 13:35 AP.271.132.2016 Informacja z otwarcia ofert
05.09.2016 14:18 AP.271.132.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05.09.2016 14:13 AP.271.132.2016 Ogłoszenie o zamówieniu