Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2016 13:29 AP.271.141.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.10.2016 16:09 AP.271.141.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
22.09.2016 14:06 AP.271.141.2016 Informacje z otwarcia ofert
19.09.2016 15:10 AP.271.141.2016 Zapytanie nr 5 do SIWZ i odpowiedź
15.09.2016 11:59 AP.271.141.2016 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ (3-4)
13.09.2016 15:45 AP.271.141.2016 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
06.09.2016 15:33 AP.271.141.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
06.09.2016 15:32 AP.271.141.2016 Ogłoszenie o zamówieniu