Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2016 09:21 AP.271.140.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
27.09.2016 14:06 AP.271.140.2016 Informacja o wyborze oferty
15.09.2016 13:16 AP.271.140.2016 Informacja z otwarcia ofert
07.09.2016 13:50 AP.271.140.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
07.09.2016 13:48 AP.271.140.2016 Ogłoszenie o zamówieniu