Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2016 16:11 AP.271.144.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
06.10.2016 17:06 AP.271.144.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
21.09.2016 14:40 AP.271.144.2016 Informacja z otwarcia ofert
14.09.2016 15:36 AP.271.144.2016 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
09.09.2016 12:58 AP.271.144.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.09.2016 12:56 AP.271.144.2016 Ogłoszenie o zamówieniu