Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2016 14:56 AP.271.137.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.10.2016 13:06 AP.271.137.2016 Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych
26.09.2016 12:26 AP.271.137.2016 Informacja z otwarcia ofert
21.09.2016 09:50 AP.271..137.2016 Zapytania i odpowiedzi nr 3, 4 i 5
21.09.2016 09:50 AP.271..137.2016 Zapytania i odpowiedzi nr 3, 4 i 5
21.09.2016 09:45 AP.271.137.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.09.2016 12:53 AP.271.137.2016 Zapytania i odpowiedzi nr 1 i 2
12.09.2016 15:47 AP.271.137.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.09.2016 15:45 AP.271.137.2016 Ogłoszenie o zamówieniu