Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2016 13:50 AP.271.146.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.11.2016 10:34 AP.271.146.2016 Zawiadomienie o wyniku postepowania
19.10.2016 13:48 AP.271.146.2016 Oświadczenie o grupie kapitałowej
19.10.2016 13:46 AP.271.146.2016 Informacja z otwarcia ofert
13.10.2016 13:27 AP.271.146.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 4 i 5 oraz odpowiedzi
12.10.2016 15:43 AP.271.146.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12.10.2016 15:42 AP.271.146.2016 Modyfikacja SIWZ
11.10.2016 14:27 AP.271.146.2016 Zapytanie nr 3 do treści SIWZ oraz odpowiedź
07.10.2016 11:52 AP.271.146.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
06.10.2016 11:19 AP.271.146.2016 Zapytanie do treści SIWZ oraz odpowiedź
05.10.2016 14:03 AP.271.146.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
05.10.2016 14:01 AP.271.146.2016 Ogłoszenie o zamówieniu