Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2016 13:38 AP.271.151.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.11.2016 11:07 AP.271.151.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
21.10.2016 12:22 AP.271.151.2016 Informacja z otwarcia ofert. Oświadczenie dot. gr. kapitałowej
19.10.2016 12:45 AP.271.151.2016 Zapytanie i odpowiedź nr 2
14.10.2016 11:44 AP.271.151.2016 Zapytanie i odpowiedź nr 1
13.10.2016 13:51 AP.271.151.2016 Modyfikacja treści SIWZ
11.10.2016 14:52 AP.271.151.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11.10.2016 14:44 AP.271.151.2016 Ogłoszenie o zamówieniu