Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2016 09:22 AP.271.159.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.11.2016 13:54 AP.271.159.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
07.11.2016 12:27 AP.271.159.2016 Informacja z otwarcia ofert. Ośw. dot. grupy kapitałowej
27.10.2016 17:45 AP.271.159.2016 Modyfikacja treści SIWZ II
27.10.2016 17:41 AP.271.159.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
26.10.2016 11:36 AP.271.159.2016 Wersja edytowalna załączników 3a-3l (spis książek)
25.10.2016 15:57 AP.271.159.2016 Modyfikacja treści SIWZ
25.10.2016 15:54 AP.271.159.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.10.2016 13:24 AP.271.159.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.10.2016 13:23 AP.271.159.2016 Ogłoszenie o zamówieniu