Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.01.2017 12:35 AP.271.162.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15.11.2016 10:59 AP.271.162.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
08.11.2016 14:55 AP.271.162.2016 Oświadczenie o grupie kapitałowej
08.11.2016 14:51 AP.271.162.2016 Informacja z otwarcia ofert
04.11.2016 13:45 AP.271.162.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
03.11.2016 10:29 AP.271.162.2016 Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
27.10.2016 16:07 AP.271.162.2016 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
27.10.2016 16:05 AP.271.162.2016 Ogłoszenie o zamówieniu