Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2017 12:16 AP.271.152.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.02.2017 14:14 AP.271.152.2016 Poprawa omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyniku
22.02.2017 12:43 AP.271.152.2016 Ponowne zawiadomienie o wyniku postępowania
10.02.2017 13:01 AP.271.152.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty
21.12.2016 13:10 AP.271.152.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.11.2016 14:22 AP.271.152.2016 Informacje z otwarcia ofert
16.11.2016 10:28 AP.271.152.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
15.11.2016 14:49 AP.271.152.2016 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
14.11.2016 12:52 AP.271.152.2016 Odpowiedzi na zapytanie nr 1 (2)
10.11.2016 17:19 AP.271.152.2016 Zapytanie nr 1 do SIWZ i odpowiedzi
03.11.2016 16:55 AP.271.152.2016 Modyfikacja treści SIWZ
03.11.2016 16:54 AP.271.152.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
28.10.2016 12:40 AP.271.152.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
28.10.2016 12:39 AP.271.152.2016 Ogłoszenie o zamówieniu