Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2017 10:40 AP.271.164.2017 Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
27.01.2017 10:13 AP.271.164.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.01.2017 15:10 AP.271.164.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.12.2016 13:13 AP.271.164.2016 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
12.12.2016 13:11 AP.271.164.2016 Informacja z otwarcia ofert
05.12.2016 15:12 AP.271.164.2016 Zmodyfikowany formularz ofertowy
25.11.2016 09:07 AP.271.164.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
25.11.2016 09:05 AP.271.164.2016 Ogłoszenie o zamówieniu