Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2017 09:29 AP.271.179.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.01.2017 14:41 AP.271.179.2016 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
22.12.2016 13:52 AP.271.179.2016 Informacja z otwarcia ofert
16.12.2016 12:31 AP.271.179.2016 modyfikacja SIWZ
16.12.2016 12:25 AP.271.179.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09.12.2016 12:21 AP.271.179.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.12.2016 12:18 AP.271.179.2016 Ogłoszenie o zamówieniu