Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2017 13:54 AP.271.180.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.01.2017 17:37 AP.271.180.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.01.2017 14:34 AP.271.180.2017 Informacja z otwarcia ofert
30.12.2016 09:24 AP.271.180.2016 Zapytanie i odpowiedź nr 6
28.12.2016 11:48 AP.271.180.2016 Zapytanie i odpowiedzi nr 4 i 5. Zmiana terminu
28.12.2016 11:42 AP.271.180.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
22.12.2016 12:20 AP.271.180.2016 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
20.12.2016 15:41 AP.271.180.2016 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi
14.12.2016 13:39 AP.271.180.2016 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
12.12.2016 15:02 AP.271.180.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
12.12.2016 15:00 AP.271.180.2016 Ogłoszenie o zamówieniu