Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2017 13:13 AP.271.183.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18.01.2017 14:26 AP.271.183.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.12.2016 13:15 AP.271.183.2016 Informacja z otwrcia ofert
27.12.2016 14:07 AP.271.183.2016 Zapytanie nr 1 do treści SIWZ oraz odpowiedź
23.12.2016 13:47 AP.271.183.2016 Modyfikacja SIWZ
23.12.2016 13:41 AP.271.183.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.12.2016 11:51 AP.271.183.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.12.2016 11:25 AP.271.183.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
19.12.2016 11:23 AP.271.183.2016 Ogłoszenie o zamówieniu