Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2017 15:02 AP.271.182.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15.02.2017 11:10 AP.271.182.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.01.2017 15:05 AP.271.182.2016 Informacja z otwarcia ofert
02.01.2017 11:30 AP.271.182.2016 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
27.12.2016 13:06 AP.271.182.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
27.12.2016 13:03 AP.271.182.2016 Ogłoszenie o zamówieniu