Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2017 10:40 AP.271.178.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.03.2017 11:40 AP.271.178.2016 Ponowny wybór - zadanie nr 4
08.03.2017 15:17 AP.271.178.2016 Zawiadomienie o wyniku zad. 1, 2, 5 i 7
02.03.2017 16:29 AP.271.178.2016 Zawiadomienie o wyniku zad. 3, 4, 6 i 8
30.01.2017 14:39 AP.271.178.2016 Informacje z otwarcia ofert
17.01.2017 13:50 AP.271.178.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.01.2017 13:49 AP.271.178.2016 Ogłoszenie o zamówieniu