Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2017 16:13 AP.271.6.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.03.2017 13:02 AP.271.6.2017 Informacja o wyborze oferty
15.02.2017 12:44 AP.271.6.2017 Informacja z otwarcia ofert
10.02.2017 12:47 AP.271.6.2017 Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu
10.02.2017 12:43 AP.271.6.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
02.02.2017 15:09 AP.271.6.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
02.02.2017 15:02 AP.271.6.2017 Ogłoszenie o zamówieniu