Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2017 09:18 AP.271.13.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.05.2017 09:13 AP.271.13.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.04.2017 12:44 AP.271.13.2017 Informacja o wyborze oferty
16.03.2017 13:11 AP.271.13.2017 Informacja z otwarcia ofert
10.03.2017 12:52 AP.271.13.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
28.02.2017 11:42 AP.271.13.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28.02.2017 11:35 AP.271.13.2017 Ogłoszenie o zamówieniu