Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2017 13:15 AP.271.26.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.04.2017 10:44 AP.271.26.2017 Informacja o wyborze oferty
07.04.2017 13:42 AP.271.26.2017 Informacja z otwarcia ofert
04.04.2017 11:06 AP.271.26.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 5
31.03.2017 13:48 AP.271.26.2017 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
31.03.2017 13:37 AP.271.26.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
30.03.2017 14:46 Odpowiedź na zapytanie nr 4 + formularz oferty
29.03.2017 12:07 AP.271.26.2017 Odpowiedzi i zapytania nr 1-3
29.03.2017 11:48 AP.271.26.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16.03.2017 16:28 AP.271.26.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.03.2017 15:51 AP.271.26.2017 Ogłoszenie o zamówieniu