Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2017 15:41 AP.271.32.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.05.2017 12:02 AP.271.32.2017 Sprostowanie informacji o wyborze oferty
11.05.2017 14:55 AP.271.32.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
14.04.2017 11:59 AP.271.32.2017 Informacja z otwarcia ofert
12.04.2017 12:16 AP.271.32.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 2
06.04.2017 10:03 AP.271.32.2017 Odpowiedź na zapytanie nr 1
30.03.2017 16:53 AP.271.32.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.03.2017 16:50 AP.271.32.2017 ogłoszenie o zamówieniu