Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2017 12:47 AP.271.25.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
09.05.2017 11:56 AP.271.25.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
14.04.2017 13:17 AP.271.25.2017 Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
07.04.2017 09:47 AP.271.25.2017 Zapytanie do SIWZ i odpowiedź
30.03.2017 17:11 AP.271.25.2017 Wzór umowy
30.03.2017 17:07 AP.271.25.2017 SIWZ
30.03.2017 17:04 AP.271.25.2017 Uzgodnienie lokalizacji parkingu
30.03.2017 17:03 AP.271.25.2017 Mapa z planu miejscowego
30.03.2017 17:03 AP.271.25.2017 Decyzja o lokalizacji zjazdu drogowego
30.03.2017 17:02 AP.271.25.2017 Informacja o warunkach geologiczno - górniczych
30.03.2017 17:01 AP.271.25.2017 Mapa sytuacyjna
30.03.2017 17:00 AP.271.25.2017 Program funkcjonalno - użytkowy
30.03.2017 16:57 AP.271.25.2017 Ogłoszenie o zamówieniu