Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2017 08:51 AP.271.60.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
10.07.2017 14:23 AP.271.60.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
30.06.2017 11:21 AP.271.60.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.06.2017 10:42 AP.271.60.2017 Informacja z otwarcia ofert
06.06.2017 14:55 AP.271.60.2017 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
25.05.2017 15:36 AP.271.60.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
25.05.2017 15:34 AP.271.60.2017 Ogłoszenie o zamówieniu