Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2017 13:02 AP.271.67.2017 Informacja o zawarciu umowy
17.07.2017 13:25 AP.271.67.2017 Informacja o wyniku postępowania
10.07.2017 15:58 AP.271.67.2017 Informacja z otwarcia ofert
04.07.2017 15:38 AP.271.67.2017 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - modyfikacja
28.06.2017 15:03 AP.271.67.2017 Ogłoszenie o zamówieniu