Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2017 15:08 AP.271.76.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
06.09.2017 10:10 AP.271.76.2017 Zawiadomienie o ponownym wyniku postępowania
06.09.2017 10:09 AP.271.76.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności
04.09.2017 14:07 AP.271.76.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 2
03.08.2017 14:20 AP.271.76.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 1 oraz 3
18.07.2017 12:09 AP.271.76.2017 Informacja z otwarcia ofert
10.07.2017 12:45 AP.271.76.2017 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
03.07.2017 09:58 AP.271.76.2017 Modyfikacja zapisu SIWZ
29.06.2017 10:44 AP.271.76.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
29.06.2017 10:41 AP.271.76.2017 Ogłoszenie o zamówieniu