Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 11:27 AP.271.66.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadania nr 1 i 3
10.10.2017 11:31 AP.271.66.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 2
01.09.2017 11:31 AP.271.66.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.08.2017 12:01 AP.271.66.2017 Sprostowanie
09.08.2017 13:17 AP.271.66.2017 Informacje z otwarcia ofert
02.08.2017 12:38 AP.271.66.2017 Zapytania 5-10 oraz odpowiedzi
02.08.2017 12:36 AP.271.66.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
25.07.2017 14:53 AP.271.66.2017 Zmiana terminu składania ofert
25.07.2017 14:52 AP.271.66.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
19.07.2017 13:15 AP.271.66.2017 Zmiana terminu składania ofert
19.07.2017 13:13 AP.271.66.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17.07.2017 14:45 AP.271.66.2017 Zapytania nr 1-4 i odpowiedzi
06.07.2017 16:16 AP.271.66.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
06.07.2017 16:14 AP.271.66.2017 Ogłoszenie o zamówieniu