Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2017 08:43 AP.271.96.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.09.2017 09:07 AP.271.96.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
31.08.2017 13:25 AP.271.96.2017 Informacja z otwarcia ofert
16.08.2017 15:16 AP.271.96.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.08.2017 15:15 AP.271.96.2017 Ogłoszenie o zamówieniu