Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2017 16:15 AP.271.112.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
12.10.2017 16:14 AP.271.112.2017 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
29.09.2017 13:19 AP.271.112.2017 Oświadczenie dot. gtupy kapitałowej
29.09.2017 12:44 AP.271.112.2017 Informacja z otwarcia ofert
18.09.2017 12:38 AP.271.112.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
18.09.2017 12:35 AP.271.112.2017 Ogłoszenie o zamówieniu